Privacy policy (NO)

Denne personvernerklæringen for Burgerman Sentrum AS Org nr 922 038 619 ('Firma', 'vi', 'oss' eller 'vår',), beskriver hvordan og hvorfor vi kan samle inn, lagre, bruke og/eller dele ('behandle') informasjonen din når du bruker tjenestene våre ('Tjenester'), for eksempel når du:

 • engasjerer deg med oss,, inkludert salg, markedsføring eller arrangementer

Spørsmål eller bekymringer? Å lese denne personvernerklæringen vil hjelpe deg å forstå dine personvernrettigheter og valg. Hvis du ikke er enig med våre retningslinjer og praksis, vennligst ikke bruk tjenestene våre. Hvis du fortsatt har spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt oss på cecilie@burgerman.no.

SAMMENDRAG AV NØKKELPUNKTER

Hvilke personopplysninger behandler vi? Når du besøker, bruker eller navigerer i tjenestene våre, kan vi behandle personopplysninger avhengig av hvordan du samhandler med Burgerman Sentrum AS Org nr 922 038 619 og tjenestene, valgene du tar, og produktene og funksjonene du bruker.

Behandler vi noen sensitive personopplysninger? Vi behandler ikke sensitive personopplysninger.

Mottar vi informasjon fra tredjeparter? Vi mottar ingen informasjon fra tredjeparter.

Hvordan behandler vi informasjonen din? Vi behandler informasjonen din for å tilby, forbedre og administrere tjenestene våre, kommunisere med deg, for sikkerhet og forebygging av svindel, og for å overholde loven. Vi kan også behandle opplysningene dine til andre formål med ditt samtykke. Vi behandler opplysningene dine kun når vi har en gyldig juridisk grunn til å gjøre det.

I hvilke situasjoner og med hvilke parter deler vi personopplysninger? Vi kan dele informasjon i spesifikke situasjoner og med spesifikke tredjeparter.

Hvordan holder vi informasjonen din trygg? Vi har organisatoriske og tekniske prosesser og prosedyrer på plass for å beskytte personopplysningene dine. Imidlertid kan ingen elektronisk overføring over internett eller informasjonslagrings teknologi garanteres å være 100 % sikker, så vi kan ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle eller andre uautoriserte tredjeparter ikke vil være i stand til å beseire sikkerheten vår og feilaktig innsamling, tilgang , stjele eller endre informasjonen din.

Hva er dine rettigheter? Avhengig av hvor du befinner deg geografisk, kan gjeldende personvernlovgivning bety at du har visse rettigheter angående din personlige informasjon.

Hvordan utøver du dine rettigheter? Den enkleste måten å utøve dine rettigheter på er ved å kontakte oss. Vi vil vurdere og handle etter enhver forespørsel i samsvar med gjeldende databeskyttelse lover.

INNHOLDSFORTEGNELSE

1. HVILKEN INFORMASJON INNSAMLER VI?

2. HVORDAN BEHANDLER VI INFORMASJONEN DIN?

3. HVILKE JURIDISKE GRUNNLAG VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER PÅ?

4. NÅR OG MED HVEM DELER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON?

5. HVA ER VÅR STILLING TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER?

6. BRUKER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?

7. HVOR LENGE OPPBEVARER VI INFORMASJONEN DIN?

8. HVORDAN OPPBEVARER VI INFORMASJONEN DIN SIKKER?

9. HVA ER DINE PERSONVERN?

10. KONTROLLER FOR IKKE-SPOR-FUNKSJONER

11. GJØR VI OPPDATERINGER AV DENNE MELDINGEN?

12. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DISSE BETINGELSENE?

13. HVORDAN KAN DU GJENNOMGÅ, OPPDATERE ELLER SLETTE DATA VI SAMLER INN FRA DEG?

1. HVILKEN INFORMASJON INNSAMLER VI?

Personlig informasjon du utleverer til oss

Kort sagt: Vi samler inn personopplysninger som du gir oss.

Vi samler inn personopplysninger som du frivillig oppgir til oss når du uttrykker interesse for å få informasjon om oss eller våre produkter og tjenester, når du deltar i aktiviteter på tjenestene, eller på annen måte når du kontakter oss.

Personlig informasjon gitt av deg. Personopplysningene vi samler inn avhenger av konteksten for interaksjonene dine med oss og tjenestene, valgene du tar og produktene og funksjonene du bruker. Personopplysningene vi samler inn kan omfatte følgende:

 • e-postadresser

Sensitiv informasjon. Vi behandler ikke sensitiv informasjon.

All personlig informasjon som du oppgir til oss må være sann, fullstendig og nøyaktig, og du må varsle oss om eventuelle endringer i slik personlig informasjon.

Informasjon som samles

inn automatisk Kort sagt: Noe informasjon – for eksempel din Internet Protocol (IP)-adresse og/eller nettleser- og enhets egenskaper – samles inn automatisk når du besøker tjenestene våre.

Vi samler automatisk inn viss informasjon når du besøker, bruker eller navigerer i tjenestene. Denne informasjonen avslører ikke din spesifikke identitet (som navnet ditt eller kontaktinformasjonen din), men kan inkludere enhets- og bruksinformasjon, slik som IP-adressen din, nettleser- og enhets egenskaper, operativsystem, language preferanser, henvisnings-URLer, enhet navn, land, plassering , informasjon om hvordan og når du bruker tjenestene våre, og annen teknisk informasjon. Denne informasjonen er primært nødvendig for å opprettholde sikkerheten og driften av tjenestene våre, og for våre interne analyser og rapporteringsformål.

Som mange bedrifter samler vi også inn informasjon gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier.

Informasjonen vi samler inn inkluderer:

 • Logg- og bruksdata. Logg- og bruksdata er tjenesterelatert, diagnostisk, bruks- og ytelsesinformasjon serverne våre samler inn automatisk når du får tilgang til eller bruker tjenestene våre og som vi registrerer i loggfiler. Avhengig av hvordan du samhandler med oss, kan disse loggdataene inkludere din IP-adresse, enhetsinformasjon, nettleser type og innstillinger og informasjon om aktiviteten din i tjenestene (som dato-/tidsstemplene knyttet til bruken din, sider og filer som er vist , søk og andre handlinger du utfører, for eksempel hvilke funksjoner du bruker), informasjon om enhets hendelser (som system aktivitet, feilrapporter (noen ganger kalt "krasj dumper") og maskinvareinnstillinger).
 • Enhetsdata. Vi samler inn enhetsdata som informasjon om din datamaskin, telefon, nettbrett eller annen enhet du bruker for å få tilgang til tjenestene. Avhengig av enheten som brukes, kan disse enhets dataene inkludere informasjon som din IP-adresse (eller proxy-server), enhets- og applikasjon identifikasjonsnummer, plassering, nettleser type, maskinvare modell, Internett-leverandør og/eller mobiloperatør, operativsystem og informasjon om systemkonfigurasjon.
 • Stedsdata. Vi samler inn plasseringsdata som informasjon om enhetens plassering, som kan være enten presis eller upresis. Hvor mye informasjon vi samler inn avhenger av typen og innstillingene til enheten du bruker for å få tilgang til tjenestene. For eksempel kan vi bruke GPS og andre teknologier for å samle inn geo lokaliseringsdata som forteller oss din nåværende posisjon (basert på din IP-adresse). Du kan velge bort å la oss samle inn denne informasjonen enten ved å nekte tilgang til informasjonen eller ved å deaktivere posisjon innstillingene på enheten din. Men hvis du velger å velge bort, kan det hende du ikke kan bruke visse aspekter av tjenestene.

2. HVORDAN BEHANDLER VI INFORMASJONEN DIN?

Kort sagt: Vi behandler informasjonen din for å tilby, forbedrede og administrere tjenestene våre, kommunisere med deg, for sikkerhet og forebygging av svindel, og for å overholde loven. Vi kan også behandle opplysningene dine til andre formål med ditt samtykke.

Vi behandler personopplysningene dine av en rekke årsaker, avhengig av hvordan du samhandler med tjenestene våre, inkludert:

 • For å sende deg markedsførings- og salgsfremmende kommunikasjon. Vi kan behandle personopplysningene du sender til oss for våre markedsføringsformål, hvis dette er i samsvar med dine markedsførings preferanser. Du kan når som helst velge bort markedsførings-e-postene våre. For mer informasjon, se 'HVA ER DINE PERSONVERN?' nedenfor).
 • For å levere målrettet annonsering til deg. Vi kan behandle informasjonen din for å utvikle og vise personlig tilpasset innhold og annonsering skreddersydd for dine interesser, plassering og mer.
 • For å beskytte tjenestene våre. Vi kan behandle informasjonen din som en del av vår innsats for å holde tjenestene våre trygge og sikre, inkludert svindel overvåking og forebygging.
 • For å identifisere brukertrender. Vi kan behandle informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre for å bedre forstå hvordan de brukes, slik at vi kan forbedre dem.
 • For å bestemme effektiviteten til våre markedsførings- og reklamekampanjer. Vi kan behandle informasjonen din for å bedre forstå hvordan vi tilbyr markedsførings- og reklamekampanjer som er mest relevante for deg.
 • For å redde eller beskytte en persons vitale interesser. Vi kan behandle opplysningene dine når det er nødvendig for å redde eller beskytte en persons vitale interesser, for eksempel for å forhindre skade.

3. HVILKE JURIDISKE GRUNNLAG VI BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER PÅ)

Kort sagt: Vi behandler kun personopplysningene dine når vi mener det er nødvendig og vi har en gyldig juridisk grunn (dvs. juridisk grunnlag) for å gjøre det under gjeldende lov, som med ditt samtykke, for å overholde lover, for å gi deg tjenester til inngå eller oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser, for å beskytte dine rettigheter, eller for å oppfylle våre legitime forretningsinteresser.

General Data Protection Regulation (GDPR) og UK GDPR krever at vi forklarer de gyldige juridiske grunnlagene vi stoler på for å behandle personopplysningene dine. Som sådan kan vi stole på følgende juridiske grunnlag for å behandle dine personopplysninger:

 • Samtykke. Vi kan behandle opplysningene dine hvis du har gitt oss tillatelse (dvs. samtykke) til å bruke dine personopplysninger til et bestemt formål. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt.
 • Legitime interesser. Vi kan behandle opplysningene dine når vi mener det er rimelig nødvendig for å oppnå våre legitime forretningsinteresser og disse interessene ikke veier tyngre enn dine interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. For eksempel kan vi behandle personopplysningene dine for noen av formålene beskrevet for å:
 • Sende brukere informasjon om spesialtilbud og rabatter på våre produkter og tjenester
 • Utvikle og vise personlig tilpasset og relevant annonsørinnhold for brukerne våre
 • Analysere hvordan tjenestene våre brukes slik at vi kan forbedre dem for å engasjere og beholde brukere
 • Støtte våre markedsføringsaktiviteter
 • Diagnostisere problemer og/eller forhindre uredelige aktiviteter
 • Juridiske forpliktelser. Vi kan behandle opplysningene dine der vi mener det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel å samarbeide med et rettshåndhevende organ eller regulerings byrå, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller avsløre informasjonen din som bevis i rettssaker der vi er involvert.
 • Vitale interesser. Vi kan behandle informasjonen din der vi mener det er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en tredjepart, for eksempel situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til en person.

4. NÅR OG MED HVEM DELER VI DIN PERSONLIGE INFORMASJON?

Kort sagt: Vi kan dele informasjon i spesifikke situasjoner beskrevet i denne delen og/eller med følgende tredjeparter.

Vi kan trenge å dele din personlige informasjon i følgende situasjoner:

 • Bedrifts Overføringer. Vi kan dele eller overføre informasjonen din i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap.
 • Forretningspartnere. Vi kan dele informasjonen din med våre forretningspartnere for å tilby deg visse produkter, tjenester eller kampanjer.

5. HVA ER VÅR STILLING TIL TREDJEPARTS NETTSTEDER?

Kort sagt: Vi er ikke ansvarlige for sikkerheten til informasjon som du deler med tredjeparter som vi kan koble til eller som annonserer på tjenestene våre, men ikke er tilknyttet tjenestene våre.

Tjenestene kan lenke til tredjeparts nettsteder, nettjenester eller mobilapplikasjoner og/eller inneholde annonser fra tredjeparter som ikke er tilknyttet oss og som kan lenke til andre nettsteder, tjenester eller applikasjoner. Følgelig gir vi ingen garanti angående slike tredjeparter, og vi vil ikke være ansvarlige for tap eller skade forårsaket av bruk av slike tredjeparts nettsteder, tjenester eller applikasjoner. Inkluderingen av en lenke til en tredjeparts nettside, tjeneste eller applikasjon innebærer ikke en godkjenning fra oss. Vi kan ikke garantere sikkerheten og personvernet til data du gir til noen tredjeparter. Eventuelle data som samles inn av tredjeparter dekkes ikke av denne personvernerklæringen. Vi er ikke ansvarlige for innholdet eller personvern og sikkerhetspraksis og retningslinjer for tredjeparter, inkludert andre nettsteder, tjenester eller applikasjoner som kan være koblet til eller fra tjenestene. Du bør gjennomgå retningslinjene til slike tredjeparter og kontakte dem direkte for å svare på spørsmålene dine.

6. BRUKER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?

Kort sagt: Vi kan bruke informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å samle inn og lagre informasjonen din.

Vi kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier (som web beacons, google analytics og piksler) for å få tilgang til eller lagre informasjon.

7. HVOR LENGE OPPBEVARER VI INFORMASJONEN DIN?

Kort sagt: Vi oppbevarer informasjonen din så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er skissert i denne personvernerklæringen, med mindre annet kreves av loven.

Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov (som skatt, regnskap eller andre juridiske krav).

Når vi ikke har noe pågående legitimt forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere slik informasjon, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi din personlige informasjon har blitt lagret i sikkerhetskopi arkiver), vil vi sikkert lagre din personlige informasjon og isolere den fra eventuell videre behandling inntil sletting er mulig.

8. HVORDAN OPPBEVARER VI INFORMASJONEN DIN SIKKER?

Kort sagt: Vi tar sikte på å beskytte din personlige informasjon gjennom et system med organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.

Vi har implementert passende og rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak designet for å beskytte sikkerheten til all personlig informasjon vi behandler. Til tross for våre sikkerhetstiltak og innsats for å sikre informasjonen din, kan ingen elektronisk overføring over Internett eller informasjonslagrings teknologi garanteres å være 100 % sikker, så vi kan ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle eller andre uautoriserte tredjeparter ikke vil bli i stand til å beseire sikkerheten vår og på feilaktig måte samle inn, få tilgang til, stjele eller endre informasjonen din. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte din personlige informasjon, er overføring av personlig informasjon til og fra tjenestene våre på egen risiko. Du bør kun få tilgang til tjenestene i et sikkert miljø.

9. HVA ER DINE PERSONVERN?

Kort sagt: I noen regioner, som Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Storbritannia (Storbritannia), har du rettigheter som gir deg større tilgang til og kontroll over din personlige informasjon. Du kan se gjennom, endre eller avslutte kontoen din når som helst.

I noen regioner (som EØS og Storbritannia) har du visse rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelse lover. Disse kan inkludere retten (i) til å be om tilgang og få en kopi av din personlige informasjon, (ii) å be om retting eller sletting; (iii) å begrense behandlingen av dine personlige opplysninger; og (iv) hvis aktuelt, til dataportabilitet. Under visse omstendigheter kan du også ha rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger. Du kan foreta en slik forespørsel ved å kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene som er oppgitt i avsnittet 'HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE MELDINGEN?' nedenfor. Vi vil vurdere og handle etter enhver forespørsel i samsvar med gjeldende databeskyttelse lover.

Hvis du befinner deg i EØS eller Storbritannia og du mener at vi behandler personopplysningene dine ulovlig, har du også rett til å klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse. Du finner kontaktinformasjonen deres her: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Tilbaketrekking av ditt samtykke: Hvis vi stoler på ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene i avsnittet 'HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE MELDINGEN?'nedenfor.

Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen før den trekkes tilbake, og heller ikke vil det påvirke behandlingen av dine personopplysninger utført i avhengighet av andre lovlige behandlings grunner enn samtykke.

Velge bort markedsførings- og salgsfremmende kommunikasjon: Du kan melde deg av vår markedsførings- og salgsfremmende kommunikasjon når som helst ved å klikke på avmelding lenken i e-postene vi sender, eller ved å kontakte oss ved å bruke detaljene i avsnittet 'HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE ADVARSELEN?' nedenfor. Du vil da bli fjernet fra markedsføringslistene. Vi kan imidlertid fortsatt kommunisere med deg – for eksempel for å sende deg tjeneste relaterte meldinger som er nødvendige for administrasjon og bruk av kontoen din, for å svare på tjenesteforespørsler eller for andre ikke-markedsføringsformål.

Informasjonskapsler og lignende teknologier: De fleste nettlesere er satt til å akseptere informasjonskapsler som standard. Hvis du foretrekker det, kan du vanligvis velge å sette nettleseren din til å fjerne informasjonskapsler og å avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å fjerne informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler, kan dette påvirke visse funksjoner eller tjenester i tjenestene våre.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dine personvernrettigheter, kan du sende oss en e-post til cecilie@burgerman.no.

10. KONTROLLER FOR IKKE-SPOR-FUNKSJONER

De fleste nettlesere og enkelte mobile operativsystemer og mobile applikasjoner inkluderer en Do-Not-Track ('DNT') funksjon eller innstilling du kan aktivere for å signalisere at personvern preferansen din ikke har data om din nettlesing aktiviteter overvåket og samlet inn. På dette stadiet er ingen enhetlig teknologi standard for gjenkjenning og implementering av DNT-signaler ferdigstilt. Som sådan reagerer vi for øyeblikket ikke på DNT-nettleser signaler eller noen annen mekanisme som automatisk kommuniserer ditt valg om ikke å bli sporet online. Hvis det vedtas en standard for nettsporing som vi må følge i fremtiden, vil vi informere deg om denne praksisen i en revidert versjon av denne personvernerklæringen.

11. GJØR VI OPPDATERINGER AV DENNE MELDINGEN?

Kort sagt: Ja, vi vil oppdatere denne merknaden etter behov for å overholde relevante lover.

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den oppdaterte versjonen vil bli indikert med en oppdatert "Revidert"-dato, og den oppdaterte versjonen vil tre i kraft så snart den er tilgjengelig. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, kan vi varsle deg enten ved tydelig å legge ut en melding om slike endringer eller ved å sende deg et varsel direkte. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen ofte for å bli informert om hvordan vi beskytter informasjonen din.

12. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE ADVARSELEN?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne kunngjøringen, kan du sende oss en e-post til cecilie@burgerman.no eller per post til:

Burgerman Sentrum AS Org nr 922 038 619

Mikkelmyra 4

Kvaløya, Tromsø 9105

Norge

13. HVORDAN KAN DU GJENNOMGÅ, OPPDATERE ELLER SLETTE DATA VI SAMLER FRA DEG?

Basert på gjeldende lover i ditt land, kan du ha rett til å be om tilgang til personopplysningene vi samler inn fra deg, endre denne informasjonen eller slette den. For å be om å se gjennom, oppdatere eller slette din personlige informasjon, vennligst kontakt oss.